Tất cả tour

Tour Hà Khẩu - Mông Tự - Kiến Thủy - Di Lạc - Bình Biên (4 ngày 3 đêm)
- 10%

Tour Hà Khẩu - Mông Tự - Kiến Thủy - Di Lạc - Bình Biên (4 ngày 3 đêm)

4.500.000₫
5.000.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Thứ 5 Hàng Tuần
  Khởi hành: Thứ 5 Hàng Tuần
 • 4 ngày 3 đêm
  Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Tour Hà Khẩu - Kiến Thủy - Di Lạc - Mông Tự (3 ngày 2 đêm)
- 11%

Tour Hà Khẩu - Kiến Thủy - Di Lạc - Mông Tự (3 ngày 2 đêm)

3.100.000₫
3.500.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • T4 và T6 hàng tuần
  Khởi hành: T4 và T6 hàng tuần
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Tour: Hà Khẩu - Bình Biên - Mông Tự - Kiến Thủy (3 ngày 2 đêm)
- 12%

Tour: Hà Khẩu - Bình Biên - Mông Tự - Kiến Thủy (3 ngày 2 đêm)

2.800.000₫
3.200.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • T4 và T6 hàng tuần
  Khởi hành: T4 và T6 hàng tuần
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Tour Hà Khẩu - Kiến Thủy - Mông Tự (2 ngày 1 đêm)
- 12%

Tour Hà Khẩu - Kiến Thủy - Mông Tự (2 ngày 1 đêm)

2.100.000₫
2.400.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Thứ 7 hàng tuần
  Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Tour Hà Khẩu - Bình Biên - Mông Tự (2 ngày 1 đêm)
- 10%

Tour Hà Khẩu - Bình Biên - Mông Tự (2 ngày 1 đêm)

1.800.000₫
2.000.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • T3 và T7 hàng tuần
  Khởi hành: T3 và T7 hàng tuần
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Tour Sapa 3 Ngày 2 Đêm: Bản Cát Cát - Fansipan - Hà Khẩu
- 8%

Tour Sapa 3 Ngày 2 Đêm: Bản Cát Cát - Fansipan - Hà Khẩu

2.850.000₫
3.100.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Tour Sapa 3 Ngày 2 Đêm: Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây
- 10%

Tour Sapa 3 Ngày 2 Đêm: Bản Cát Cát - Fansipan - Cầu Kính Rồng Mây

3.150.000₫
3.500.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Tour Sapa 2 Ngày 1 Đêm: Cầu Kính Rồng Mây - Fansipan
- 7%

Tour Sapa 2 Ngày 1 Đêm: Cầu Kính Rồng Mây - Fansipan

2.650.000₫
2.850.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Tour Sapa 2 Ngày 1 Đêm: Cầu Kính Rồng Mây - Bản Cát Cát
- 9%

Tour Sapa 2 Ngày 1 Đêm: Cầu Kính Rồng Mây - Bản Cát Cát

2.150.000₫
2.350.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày
  Khởi hành: Hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm
TOUR TREKKING LEO NÚI PUTALENG (3 ngày 2 đêm)
- 7%

TOUR TREKKING LEO NÚI PUTALENG (3 ngày 2 đêm)

4.300.000₫
4.600.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Tối Thứ 5 Hàng Tuần
  Khởi hành: Tối Thứ 5 Hàng Tuần
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm
TOUR TREKKING LEO NÚI TẢ LIÊN SƠN (2 ngày 1 đêm)
- 9%

TOUR TREKKING LEO NÚI TẢ LIÊN SƠN (2 ngày 1 đêm)

3.650.000₫
4.000.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Tối Thứ 6 Hàng Tuần
  Khởi hành: Tối Thứ 6 Hàng Tuần
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm
TOUR TREKKING LEO NÚI NGŨ CHỈ SƠN (2 ngày 1 đêm)
- 10%

TOUR TREKKING LEO NÚI NGŨ CHỈ SƠN (2 ngày 1 đêm)

3.600.000₫
4.000.000₫
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Tối Thứ 6 Hàng Tuần
  Khởi hành: Tối Thứ 6 Hàng Tuần
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

avatar
Xin chào
close nav
hotline